Innmelding i Stjørdals-Blink orientering

For å bli medlem av orienteringsgruppa trenger du å gjøre følgende:


Hvis du ikke er medlem av Stjørdals-Blink fra før, send e-post til medlemskontingent.blink@gmail.com. Sørg for at e-posten inneholder:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer
  • Telefon, mobilnummer
  • Skriv også at du ønsker å være med i orienteringsgruppa
  • Skriv om du ønsker familie- eller enkeltmedlemskap.

Er du allerede medlem av Stjørdals-Blink fra før, send e-post til medlemskontingent.blink@gmail.com. I e-posten skriver du at du vil være med i orienteringsgruppa og om du vil bytte fra en annen gruppe eller være med i o-gruppa i tillegg. Når dette er gjort er du medlem av Stjørdals-Blink orientering.Faktura for medlemskap i hovedlaget, Stjørdals-Blink, blir sendt ut automatisk en gang i året. Medlemskontingenten blir vedtatt på årsmøtet.

Pr 2021 er satsene for medlemskap:

Hovedmedlem (fakturamottaker) for Familiemedlemskap
Kr 300
Familiemedlem i tillegg til hovedmedlem
Kr  50
Enkeltmedlemskap, 16 år og eldre
Kr 300
Enkeltmedlemskap, 15 år og yngre
Kr 150


Som aktiv utøver kommer det i tillegg en aktivitetsavgift til orienteringsgruppa. For 2015 ble denne satt til kr 500, pr utøver over 16 år 300 for de under 16 år. Det gis søskenmoderasjon 50%. Faktura for treningsavgift blir sendt ut i juni hvert år.


For å komme med på o-gruppas e-post og sms liste send e-post til leder@sb-o.no Du vil da bli mottaker av den informasjon som sendes ut fra styret eller trenere. Ta gjerne kontakt for spørsmål via e-post eller telefon monica.haegstad@gmail.com +47 922 26 559