O-Ringen 2021

SBO er en av 11 arrangørklubber som skal arrangere O-Ringen i Åre i juli 2021. O-ringen er verdens største o-løp med 15 – 25 000 deltakere. Arrangeres for 57. gang i Åre den siste uken i juli i 2021.

Fra SBO er Jakob Haugen med i hovedkomiteen. Jakob skal ha ansvaret for deltagerservice, og skal sammen med resten av hovedkomiteen planlegge arrangementet i månedene og årene framover. Alle SBO sine medlemmer må forvente å bidra i større eller mindre grad, men dette kommer vi tilbake til.