Saksliste Årsmøte 15.2.24

Postet av Stjørdals-Blink Orientering den 10. Feb 2024

Viser til tidligere innkalling til Årsmøte 15.februar. Årsmøte avholdes på MUS Sandskogan Arena, og starter kl. 19.30. https://www.sb-o.no/next/blog/post/226820/invitasjon-til-arsmote-15.februar?ispage=true

Her er sakslista for Årsmøtet:

 

 

Årsmøte Stjørdals-Blink orientering

15.2.24 kl. 19.30

Sakliste

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding for 2023
 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2023
 6. Innkommende saker: 
  1. Ingen innnkomne saker
 7. Fastsette økonomiske satser: 
  1. Medlemskontingent 
  2. Aktivitetsavgift
 8.  Vedta idrettslagets budsjett for 2024
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

 

 Avslutning av årsmøtet

 Kaffe og noe å bite i.


Sakslistedokumenter:

Årsmelding 2023