Oppsummering fra Årsmøtet

Postet av Stjørdals-Blink Orientering den 20. Feb 2023

Onsdag 15.februar ble det avholdt Årsmøte i o-gruppa. Totalt 15 medlemmer inkl. 5 styremedlemmer deltok på møtet, som gikk for seg i rolige former.

Klubben endte opp med et overskudd for 2022, tilsvarende overskuddet fra NM i skiorientering i februar. Da va det imidlertid noen inntekter fra 2021 som kom på 2022, så i praksis har man drevet med underskudd sett bort fra NM i skiorientering.

Klubbens to største utfordringer framover er:

  • Legge til rette for at flere medlemmer er med på å dra lasset gjennom oppgave og verv
  • Øke inntektene til klubben

På Årsmøtet ble det vedtatt noen mindre justeringer som bygger oppunder disse to punktene.

  1. Styret utvides med ett styremedlem, rekrutteringsansvarlig. Ola Fossum har takket ja til oppgaven, og skal avlaste sportslig leder med oppgaver som retter seg mer mot rekruttering og nybegynneropplæring. Mer konkret ansvarsfordeling diskuteres i styret.
  2. Det opprettes en sponsorkomité som består av tre medlemmer; Bjarte Ims, Hans Rosling og Tove Røddesnes. Gruppa vil være organisert under økonomileder Monica Hægstad, og vil ha som hovedoppgave å skaffe inntekter til gruppa gjennom sponsorarbeid og dugnadsmuligheter.
  3. Aktivitetsavgiften økes fra 300/500 til 400/700. Avgiften skal dekke deltagelse på treninger, og må være betalt for at løperne skal få reduserte egenandeler på turer og startkontingenter. Avgiften gjelder barn, ungdom og satsende juniorer og seniorer. Statuttene oppdateres på bakgrun av vedtak på Årsmøtet, og informasjon distribueres.
  4. Avgiften på deltagelse på treningsløp og Stjørdalskarusell øker fra kr 50,- til 75,-.
  5. Vi skal prøve ut turorientering i 2023. Dette er synliggjort med en inntekt på kr 5000,-. Styret mener at det er et stort potensial her, men ønsker ikke å legge lista for høyt i et år vi skal være med å arrangere O-Ringen.

I tillegg til de nevnte sakene over, ble også Stjørdals-Blink Orientering sin lov endret på Årsmøtet 15.2.23. Bakgrunnen for dette er en ny lovnorm som har kommet fra NIF, i tillegg til ønsket om et ekstra styremedlem som nevnt over. Loven setter nå krav til at det oppnevnes et eget kontrollutvalg som skal følge med at klubben drives etter lover og regler. Utvalget vil bestå av Bård Solberg og Jakob Haugen.

For øvrig fortsatte alle styremedlemmer som var på valg i sine verv.  

Medlemsmøte ila. mars

Styret ønsker å få på plass en strategi og en handlinsplan for o-gruppa. Hvor står vi, og hvor skal vi? Hva skal være våre kjerneaktiviteter, og hvordan skal klubbens aktiviteter finansieres på sikt. Egen innkalling til dette kommer.

Protokoll fra Årsmøtet legges ut når den er fullført og signert.

Nyttige linker:

Revidert lov for Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding for 2022


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.