Årsmøte Stjørdals-Blink Orientering

Postet av Stjørdals-Blink Orientering den 11. Feb 2015Årsmøtet for Stjørdals-Blink orientering avholdes onsdag 25. februar kl.19:00 i Stjørdals-Blinks lokaler.


Sakliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding

5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.

6. Innkommende saker.

a) Tur-orientering: veien videre

7. Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg

a) Leder for 1 år og nestleder for 2 år

b) 2 styremedlemmer for 2 år

c) 2 representanter til kretsting og andre utvalg, med personlige varamedlemmer

d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Avslutning av årsmøtet

Etter årsmøtet blir det informasjon fra styret:

-Registrering i MinIdrett

-Nye nettsider for SBO

-Aktivitets/konkurranseplan 2015Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.