Årsmøtet gjennomført på Teams

Postet av Mattis Myhre den 21. Mar 2021

Protokoll vil bli publisert når den er ferdig og signert, men her følger en kort oppsummering fra Årsmøtet 2021.


Trolig var det et historisk Årsmøte i det virtuelle rom som ble gjennomført i 2021. Styret har gjennomført 7 av 8 styremøter i 2020 på Teams, og begynner å bli vant til dette. Teknologien fungerte også på Årsmøtet, men det er tross alt hyggeligere og møtes fysisk. Vi ser fram til det er greit og møtes igjen.

Årsmøtet ble gjennomført uten de store diskusjonene. En spesiell sesong er gjennomført. Det er hyggelig å se at den lokale aktiviteten og medlemstallet holder seg stabilt, faktisk noe økende. Regnskapet viser imidlertid at eksterne aktiviteter selvsagt har blitt mindre enn forventet, og vi endte på et lite overskudd selv om vi hadde budsjettert med et underskudd. Mye av årsaken til dette er redusert reising og deltagelse på eksterne løp, samt at vi brukt mindre enn budsjettert på kart. For 2021 budsjetterer vi med et normalår, både ift. egne arrangement og deltagelse på eksterne løp og turer. Vi setter av litt ekstra penger til Midt-Norsk på Kvikne, Oppdal 2-dagers og O-Festivalen på Kongsberg. Her satser vi på å få til felles overnatting sånn at dette blir turer som vi kan få med flere på.

Av egne arrangement skal vi som vanlig arrangere TA-Sprint og Vårløpet. Solveig er løpsleder på TA-Sprinten, mens Jakob tar ansvar for Vårløpet. Så får vi se hva gjeldende retningslinjer vil være i april/mai ift. form og størrelse på arrangementene. Vi satser på nytt på NM i skiorientering i Grova neste vinter.

Styremedlemmene fortsetter i sine verv. Nytt av året var at vi har etablert Sportslig gruppe, og det ble valgt inn to nye medlemmer her. Ann-Elise Gederaas blir rekrutteringsansvarlig, mens Solveig Vassenden skal ha et ekstra ansvar for nye foreldre og voksne slik at disse også får opplæring til å kunne delta på løp og treninger.

Etter Årsmøtet ble det informert treninger og løp kommende sesong, samt litt informasjon om kommende kartarbeid. I 2021 planlegger vi en revisjon i Remarka/Kindseth, samt mindre oppdateringer av sentrumskartet, Frigården samt nye skolegårdskart på Hegra og Fagerhaug. Jakob informerte også litt om status for O-Ringen. Det blir bestemt i løpet av våren om O-Ringen 2021 gjennomføres som planlagt i Uppsala nå til sommeren. I så tilfelle vil det være Åre som står for tur i 2022. Mer informasjon kommer. 

Ekstra hyggelig var det også at vi hadde med oss et nytt medlem på årets Årsmøte. Bjarte Ims bor i Malvik, men har bestemt seg for å løpe for Stjørdals-Blink framover. Bjarte er opprinnelig fra Sandnes, men har løpt for NTNUI mens han studerte. Dette blir et positivt bidrag i SBO på mange måter!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.