Årsmøte i o-gruppa 10.mars

Postet av Mattis Myhre den 19. Feb 2022

Torsdag 10.mars blir det Årsmøte i o-gruppa. Møtet starter kl. 19.00, og vil vare en times tid. Etter møtet blir det info om O-Ringen og 2022-sesongen. Forslag som skal behandles på Årsmøtet må sendes styret innen 24.februar. Sendes på e-post til leder@sb-o.no. Dokumenter vil bli gjort tilgjengelig her på hjemmesiden én uke før Årsmøtet.

Årsmøtet avholdes i møterom i den gamle brakka på Sandskogan Arena. 


Sakliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding

5. Innkommende saker: 

6. Fastsette økonomiske satser: 

  • Medlemskontingent 
  • Aktivitetsavgift

 

7. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2021

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2022

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg i henhold til organisasjonsplan

 Avslutning av årsmøtet

 Kaffe og noe å bite i, samt info om 2022-sesongen og O-Ringen 2023. 


Årsmelding 2021


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.